องค์การทหารผ่านศึกเร่งช่วยคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

By TNA | 3 พ.ค. 2553 13:07 | 337 views | View Comment

ยะลา 3 พ.ค.-นายวิทยา พานิชพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจไทยช่วยเหลือผู้พิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้พิการแขน – ขา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ให้ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ซึ่ง พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวว่า โครงการรวมใจไทยช่วยผู้พิการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้ความเหลือประชาชนที่พิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาดตั้งแต่ใต้ศอกลงมา ขาขาดตั้งแต่เหนือเข่าลงไป ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 320 คน ให้ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ของรัฐได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. –สำนักข่าวไทย 
 
Web1