มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กรุงเทพฯ เรียกประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด

By BID | 24 ส.ค. 2553 15:18 | 133 views | View Comment

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กรุงเทพฯ เรียกประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา  12  เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2553  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2554  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ขายแบบชุดละ 300 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  2 กันยายน  2553  ยื่นซองวันที่  10  กันยายน  2553  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  งานพัสดุ กองคลัง อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น  3  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โทร. 0-2579-0113  ต่อ 4307
 

ดาวน์โหลดเอกสาร


Web1