วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพฯ เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

By BID | 25 ส.ค. 2553 16:01 | 393 views | View Comment

 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพฯ เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  30 สิงหาคม 2553  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก โทร.  0-2988-7739 ต่อ 130
        เปิดซองวันที่  31 สิงหาคม 2553  เวลา  09.00  น.
 
Web1