สธ.เร่งฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น-หวัดใหญ่ฟรีให้ผู้เดินทางแสวงบุญที่เมกกะ

By TNA | 30 ก.ค. 2553 17:00 | 254 views | View Comment

สธ.30 ก.ค.- สธ.เร่งฉีดวัคซีนฟรี 2 ชนิด ป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น และไข้หวัดใหญ่ ให้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญ ที่นครเมกกะ ให้ครบ 12,850 คน ภายใน 31 สิงหาคม 2553 นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้ชาวไทยมุสลิมจังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ว่า สธ.ได้จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อให้กับชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญ โดยในปีนี้ให้บริการฉีดวัคซีนให้ฟรี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดพิเศษ ซึ่งป้องกันได้ 3 สายพันธุ์คือไข้หวัดใหญ่ 2009 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอีก 2 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังรณรงค์ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิดนี้ ให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญทั่วประเทศให้สิ้นสุดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ในปีนี้มีคนไทยเดินทางไปแสวงบุญทั้งสิ้น 12,850 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวนราธิวาสประมาณ 2,000 – 3,000 คน

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้จัดทีมแพทย์-พยาบาลไทยไปดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญที่นครเมกกะตลอดการเดินทางแสวงบุญด้วย อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญทุกคนดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ทั้งก่อนการเดินทาง และระหว่างปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องจากต้องเดินทางวันละหลายกิโลเมตร และสภาพอากาศในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมากอาจเจ็บป่วยได้ง่าย  ทั้งนี้ สธ.ได้จัดอบรม ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มผู้เดินทางแสวงบุญให้มีความรู้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และร่วมทำงานประสานกับทีมแพทย์ในการดูแลผู้แสวงบุญ รวมทั้งอบรมการดูแลสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วยแก่ผู้เดินทางแสวงบุญด้วย  โดยจะมีการติดตามเฝ้าระวังสุขภาพผู้ที่เดินทางกลับจากนครเมกกะเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการนำโรคติดต่อแพร่ระบาดสู่ประเทศไทยด้วย .- สำนักข่าวไทย

 
Web1