อาเซียนบวก 6 เห็นพ้องศึกษาทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

By TNA | 27 ส.ค. 2553 10:43 | 224 views | View Comment

เวียดนาม 27 ส.ค. - อาเซียนและประเทศคู่เจรจา เห็นพ้องกันที่จะร่วมศึกษาหาข้อสรุปการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

บรรดารัฐมนตรีเศรษฐกิจจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน  รวมทั้งจาก 6 ประเทศคู่เจรจา คือ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ได้เห็นพ้องกันในการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เวียดนามเมื่อวานนี้ว่า จะร่วมกันศึกษาหาข้อสรุปในการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ หรืออีพีเอ

นายมาซายูกิ นาโอชิมะ รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่น ได้เสนอให้หาทางลดขั้นตอนความยุ่งยากของกระบวนการพิธีการศุลกากร และกำหนดกฎระเบียบทางการค้าให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยระบุว่าข้อตกลงนี้ จะเอื้อประโยชน์ให้ทั้ง 16 ประเทศ ซึ่งหวังจะส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนระหว่างกัน.-สำนักข่าวไทย
 

ดาวน์โหลดเอกสาร


Web1