การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ

By TNA | 4 ส.ค. 2553 20:25 | 142 views | View Comment

ชุมพร 4 ส.ค. - หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีความพยายามที่จะใช้หลักการของดูแลรักษาป่าด้วยการใช้หลัก “คนอยู่ ป่ายัง” เพื่อให้ชุมชนอยู่กับป่าได้ และรักษาต้นน้ำไว้ได้.-สำนักข่าวไทย
 

ดาวน์โหลดเอกสาร


Web1