เทศบาลตำบลที่วัง เรียกประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

By BID | 31 ส.ค. 2553 16:16 | 262 views | View Comment

  เทศบาลตำบลที่วัง เรียกประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำประดู่ หมู่ที่  10 ต.ที่วัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบชุดละ 3,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  6 กันยายน  2553  ยื่นซองวันที่  14  กันยายน  2553  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร.  0-7553-8359
 
Web1