วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เรียกสอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

By BID | 3 ก.ย. 2553 16:41 | 136 views | View Comment

        วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เรียกสอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  230  รายการ  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  6  กันยายน  2553  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โทร. 0-3252-0500, 0-3252-0481
        เปิดซองวันที่  8 กันยายน  2553  เวลา  13.00 น.
 
Web1