มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงดุริยางค์

By BID | 8 ต.ค. 2553 13:47 | 137 views | View Comment

 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงดุริยางค์ จำนวน  10 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบชุดละ 2,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  12 ตุลาคม 2553  ยื่นซองวันที่  18  ตุลาคม 2553 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง โทร. 0-5526-7109
 


Tags:   


Web1