บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด เรียกประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก

By BID | 11 ก.พ. 2554 14:41 | 326 views | View Comment

        บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด  เรียกประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบไมโครบัสตู้ทึบ จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ขอรับเอกสารถึงวันที่ 22 ก.พ. 2554  ยื่นซอง 7 มี.ค.2554 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ชั้น 1 อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2831-3903


Tags:   


Web1