สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เรียกประกวดราคาจ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

By BID | 11 ก.พ. 2554 15:09 | 203 views | View Comment

        สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เรียกประกวดราคาจ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหัวร่องไร่ บ้านดอนงัว หมู่ที่ 4 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี   ราคาขายแบบชุดละ  1,000.- บาท ขอรับเอกสารถึงวันที่  1 มี.ค.2554  กำหนดยื่นซอง 11 มี.ค.2554   ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เลขที่ 47 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์  0 44 9202 57  หรือ 0 44 920 253 ต่อ 221
        เปิดซอง  11  มี.ค. 2554  ตั้งแต่เวลา  13.00 น.


Tags:   


Web1