สพฐ.พบนักเรียนออกกลางคันร่วม 50,000 คน เร่งให้ทุนแก้ปัญหา

By TNA | 24 พ.ค. 2554 18:58 | 336 views | View Comment

ก.ศึกษาธิการ 24 พ.ค. - สพฐ.สำรวจพบในปี 2552 นักเรียนออกกลางคันเกือบ 50,000 คน เร่งแก้ปัญหาด้วยการให้ทุนการศึกษา พร้อมตั้งเป้าลดการออกกลางคันให้เป็น 0

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แถลงภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน ซึ่งพบว่าเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ โดยสำรวจนักเรียนพบ ป.6 และ ม.3 ออกกลางคันในปี 2551 จำนวน 119,404 คน โดยมีสาเหตุมาจากทั้งฐานะยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการสมรส ปัญหาในการปรับตัว การต้องคดีความ การเจ็บป่วย และการอพยพตามผู้ปกครอง ซึ่งแม้ในปี 2552 มีจำนวนลดลงเหลือ 49,562 คน แต่ก็ยังนับว่าเป็นจำนวนมาก จึงได้วางมาตรการแก้ไขโดยการให้ทุนการศึกษา การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เงินอุดหนุนนักเรียนพักนอน รวมทั้งการเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ออกกลางคัน เช่น แนวทางที่เขตพื้นที่การศึกษาใน จ.เชียงใหม่ ดำเนินการ โดยตั้งเป้าลดการออกกลางคันไม่ให้มีเหลืออีกหรือเป็น 0. - สำนักข่าวไทย
Web1