กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรียกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

By BID | 14 ก.พ. 2554 10:10 | 331 views | View Comment

 กรมการพลังงานทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรียกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6  ตัน  6 ล้อ  แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1  คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ขอเอกสารถึงวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2554  ยื่นซองวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2554  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  แผนกพลาธิการ กองกลาง กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ โทร.  0-2208-9021-5  ต่อ 302
 


Tags:   


Web1