ผู้บริหาร-พนง.บมจ.อสมท นำกฐินพระราชทานถวายวัดใหม่ทองเสน

By TNA | 24 ต.ค. 2553 13:55 | 302 views | View Comment

วัดใหม่ทองเสน 24 ต.ค.- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นำโดยนายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เป็นประธานฝ่ายจัดหารายได้ อัญเชิญถวาย ณ วัดใหม่ทองเสน สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (กทม.) พิธีเริ่มขึ้นเวลาประมาณ 10.00 น. ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขาธิการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เข้าประดิษฐาน ณ พานแว่นฟ้า ในอุโบสถ วัดใหม่ทองเสน และเข้าสู่พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และเครื่องบริวารกฐิน แด่พระครูโสภณวิริยะคุณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ทองเสน และพระสงฆ์ที่จำพรรษา รวม 53 รูป โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ.อสมท รวมทั้ง น.ส.กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวไทยปี 2553 และคณะรองนางสาวไทย ร่วมพิธี ยอดเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยกว่า 1 ล้านบาท รวมยอดบริจาคโดยตรงที่ บมจ.อสมท อีกกว่า 1 ล้านบาท ขณะนี้มียอดรวมกว่า 2.5 ล้านบาท ซึ่งยังมีการทยอยบริจาคเพื่อร่วมกฐินพระราชทานครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง และ อสมท จะรวบรวมถวายวัด บรรยากาศในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มีประชาชนเดินทางมารอร่วมบริจาคจำนวนมากตั้งแต่เช้า

วัดใหม่ทองเสน เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยต้นรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) กับเจ้าคุณพระธรรมอุดม ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก การถวายผ้าพระกฐินปีนี้เพื่อหารายได้ บูรณะอุโบสถวัด หอพระไตรปิฎกที่ชำรุดทรุดโทรม อีกส่วนหนึ่งจะนำไปสร้างลานปฏิบัติธรรม ที่จะประดิษฐานรูปหล่อสัมฤทธิ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) คณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.-สำนักข่าวไทย
Web1