อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาถกผลกระทบเงินทุนไหล

By TNA | 30 ต.ค. 2553 19:51 | 339 views | View Comment

เวียดนาม 30 ต.ค.-การประชุมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาได้หารือถึงผลกระทบจากเงินทุนไหลเข้าภูมิภาค โดยที่ประชุมเห็นพ้องในการจัดทำเขตการค้าเสรีเพื่อกระตุ้นการค้าขายภายในภูมิภาค ส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเป็นหลักประกันในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังมีปัญหา.-สำนักข่าวไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร


Web1