สเต็มเซลล์รักษากระดูกแตกจากอุบัติเหตุ

By VARIETY | 13 พ.ย. 2553 16:33 | 391 views | View Comment

แพทย์จากประเทศอังกฤษทดลองใช้เทคนิคใหม่ในการรักษากระดูกแตกจากอุบัติเหตุเป็นครั้งแรก เทคนิคดังกล่าวเกิดจากการผสมผสานจาก 3 วิธีคือ

1. การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของผู้ป่วยเพื่อปลูกกระดูกใหม่
2. การผ่าตัดยืดกระดูก
3. การผ่าตัดตกแต่งกระดูก

ในกรณีของ ไดแอน ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจนทำให้กระดูกขาแตกละเอียด  ศัลยแพทย์กระดูกจึงทดลองนำเอาสเต็มเซลล์และการผ่าตัดมาผสมผสานในการรักษาครั้งนี้ สเต็มเซลล์ได้มาจากกระดูกเชิงกรานของผู้ป่วยเอง หลังจากฉีดสเต็มเซลล์แล้ว แพทย์คาดว่ากระดูกใหม่จะค่อยๆ งอกจากกระดูกเดิม เดือนละ 1 เซนติเมตร และผลที่ได้ในระยะแรกเป็นที่พึงพอใจและผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเดินได้ใหม่อีกครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร


Web1