เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาระบุการถมทะเลต้องวิเคราะห์ให้ดี

By TNA | 7 ก.ย. 2554 17:27 | 495 views | View Comment

รร.มิราเคิล แกรนด์ 7 ก.ย.-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดสัมมนาป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ชักชวนภาคประชาชนหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่วนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ระบุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นคุณค่าของป่าชายเลน และวางแนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ ขณะเดียวกันกลับมีผู้นำพระองค์ไปอ้างหาผลประโยชน์เรื่องการถมทะเล จึงขอทำความเข้าใจและสอบถามไปยังมูลนิธิฯ ก่อน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวหลังการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 งานพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายนนี้ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่หาผลประโยชน์นำพระองค์ท่านไปอ้างว่า มีโครงการถมทะเลขนาดใหญ่ บ้างก็อ้างว่ามีโครงการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีบางคนหลงเชื่อเสียเงินเสียทองไปมาก จึงขอยืนยันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่มีโครงการถมทะเลแต่อย่างใด จึงขอให้ตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) หรือมูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปอีกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยมีพระราชดำรัสในเรื่องการถมทะเลแต่อย่างใด แต่ถ้าจะมีโครงการถมทะเล ก็ต้องพิจารณาว่า การดัดแปลงธรรมชาติต้องวิเคราะห์ให้ดี เพราะตามปกติแล้วไม่แตะต้องธรรมชาติ ถ้าจะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต้องให้เกิดประโยชน์จริง ๆ เช่น เขื่อน ไม่ใช่ทำจนเปรอะ หรือค้านสุดโต่ง แต่ต้องทำในที่เหมาะสมเหตุสมผล และฟังเสียงประชาชนด้วย

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องการให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำแล้ว ยังดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าป่าบก และที่ผ่านมาไทยเคยมีป่าชายเลน 2.2 ล้านไร่ แต่ระยะถูกทำลายจนเหลือป่าชานเลนเพียง 1.3 ล้านไร่ ต่อมามีการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนเพิ่ม ตลอดจนมีโครงการพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ป่าชาเลนไว้ จนปัจจุบันมีป่าชายเลนเหลืออยู่ประมาณ 1.5 ล้านไร่.-สำนักข่าวไทย
Web1