เลือกตั้งคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) อธิบดีอัยการยาเสพติด รอง อสส. เข้าวิน

By TNA | 3 มิ.ย. 2554 17:24 | 715 views | View Comment

กรุงเทพฯ 3 มิ.ย.- สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) โดยเป็นอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ม.18 (3) ซึ่งจะเลือกอัยการชั้น 6 ขึ้นไปรวม  3 คน และข้าราชการอัยการบำนาญอีก 3 คน ซึ่งพนักงานอัยการทั่วประเทศ ตั้งแต่ข้าราชการอัยการชั้น 2 ขึ้นไป จนถึงอัยการอาวุโส ส่งบัตรลงคะแนนเลือก โดยมีการนับคะแนนกันแล้วเสร็จเมื่อกลางดึกเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ผลการเลือกตั้งอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน โดยแยกเป็นอัยการชั้น 6 จำนวน 3 คน ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกคือนายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ อธิบดีอัยการฝ่ายคดียาเสพติด ร.ท.มนัส อุบลทิพย์ รอง อสส.ลำดับที่ 5 และนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อธิบดี ก.อ. ได้รับเลือก ส่วน ก.อ. บำนาญ 3 คน ผู้ที่ได้รับเลือกคือ นายดิเรก สุนทรเกตุ อัยการบำนาญ นายบดินทร์ เยี่ยมสมบัติ อดีต รอง อสส. และนายวิทยา ปัตตพงษ์ อดีตรอง อสส.

ทั้งนี้ ก.อ.ทั้งหมดจะมี 15 คน โดย ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน จะเป็น ก.อ.ชุดใหม่ รวม ก.อ.โดยตำแหน่งอีก 5 คน ประกอบด้วย  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด (อสส.) นายอนุชาติ คงมาลัย นายถาวร พานิชพันธ์ นายสีมา วรรณโกวิท และนายวัยวุฒิ หล่อตระกูล รอง อสส.อันดับที่ 1-4 เป็น ก.อ. รวม 11 คน  และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ จากการสรรหาของของวุฒิสภาอีก 2 คน ประกอบด้วย นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร นายวิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิจากวุฒิสภา ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิจากการสรรหาของคณะรัฐมนตรี 1 คน คือนายเกียรติขจร รัตนะสวัสดิ์ และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ การบริหารองค์กรหรือการจัดการ ซึ่งไม่เคยเป็นอัยการอีก 1 คน (ยังไม่สรรหา) รวมทั้งหมด 15 คน.-สำนักข่าวไทย
Web1