มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

By BID | 14 ธ.ค. 2553 15:50 | 95 views | View Comment

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน  1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ขายแบบชุดละ 30,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  17  ธันวาคม 2553  ยื่นซองวันที่  24  ธันวาคม 2553  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ โทร. 0-4297-0049
 


Tags:   


Web1