สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 เรียกประกวดราคาจ้างเหมาทาสีน้ำปูนที่โครงสร้างสะพาน

By BID | 14 ธ.ค. 2553 16:04 | 95 views | View Comment

 สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่  2  เรียกประกวดราคาจ้างเหมาทาสีน้ำปูนที่โครงสร้างสะพาน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  ตอนควบคุมที่  0502  ตอน ทางแยกต่างระดับหนองขาม-ทางแยกต่างระดับบ้านโป่ง ที่ กม.103+018.000 , กม.107+245.000 ,กม.113+765.000 (สะพาน OVERPASS) ขายแบบชุดละ 2,000  บาท ขอเอกสารถึงวันที่  27  ธันวาคม 2553  ยื่นซองวันที่ 10  มกราคม 2554  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่  2  โทร.0-3838-5778-83 ต่อ 144 , 115
 


Tags:   


Web1