วธ.ประสาน ศธ.รณรงค์นักเรียน นักศึกษาสวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 1 วัน

By TNA | 13 มิ.ย. 2554 12:38 | 467 views | View Comment

วธ. 13 มิ.ย.- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประสานกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสัปดาห์ละ 1 วัน โดยในระดับมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสวมใส่อยู่แล้วเป็นต้นแบบ

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทย และให้ วธ.ออกแบบชุดผ้าไทยนั้น ขณะนี้ วธ.ได้ชุดแบบเสื้อพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้นแบบเสื้อผู้ชายแล้ว ส่วนของผู้หญิงจะระดมนักออกแบบมาช่วยพัฒนาให้ดูทันสมัย อย่างไรก็ตาม เพื่อขยายผลการสวมใส่ผ้าไทย วธ.จะทำหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศรณรงค์ให้กลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้สวมใส่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจะมีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้นักศึกษาใส่ชุดท้องถิ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอยู่แล้ว เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

นายสมชาย กล่าวต่อว่า วธ.ยังจะทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอความร่วมมือส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาในสังกัด ได้สวมใส่เสื้อผ้าไทย รวมถึงชุดเอกลักษณ์ท้องถิ่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะกลุ่มดังกล่าวถือเป็นกลุ่มที่ต้องส่งเสริมให้ได้รู้จักผ้าไทย และช่วยกันสืบสานให้ผ้าไทยคงอยู่กับสังคมไทยต่อไปไม่สูญหาย

ทั้งนี้ ปัจจุบันหลายโรงเรียนรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาสวมใส่ผ้าไทยบ้างแล้ว โดยเฉพาะในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดให้เด็กแต่งกายชุดท้องถิ่น หรือผ้าไทย สัปดาห์ละครั้ง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและควรสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ วธ.ได้นำชุดผ้าไทย แบบชุดพระราชทานแขนสั้นคอตั้ง แขนยาวคอตั้ง และแขนยาวผูกผ้าคาดเอว รวมถึงตัวอย่างชุดประจำชาติของผู้หญิง เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้สนใจเข้าชมได้ในเว็บไซต์ www. m-culture.co.th แล้ว อีกทั้งเตรียมบรรจุเป็นแผนนโยบายสำคัญส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย เพื่อให้การส่งเสริมเกิดความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด.-สำนักข่าวไทย

 
Web1