สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรียกสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

By BID | 14 มิ.ย. 2554 16:22 | 129 views | View Comment

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรียกสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2) ขายแบบชุดละ 100.- บาท ขอรับเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ 21 มิ.ย.54 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุฯ กองคลังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โทร. 0  7728 2674
        เปิดซองวันที่ 22 มิ.ย.54 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 


Tags:   


Web1