การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย เรียกสอบราคาจ้างเหมาวางท่อและติดตั้งประปา

By BID | 22 ธ.ค. 2553 16:09 | 87 views | View Comment

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย  เรียกสอบราคาจ้างเหมาวางท่อและติดตั้งประปาให้กับ บริษัท โตโยดา โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เลขที่  402/1 หมู่ 2  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  ขายแบบชุดละ 1,070  บาท ขอเอกสารถึงวันที่  27 ธันวาคม 2553  ยื่นซองถึงวันที่  28  ธันวาคม 2553  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย โทร.0-2420-8008
        เปิดซองวันที่  4 มกราคม 2554  เวลา  10.00  น.
 


Tags:   


Web1