บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกประกวดราคาขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 105 หน่วย

By BID | 21 มิ.ย. 2554 20:46 | 229 views | View Comment

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกประกวดราคาขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 105 หน่วย ขายแบบชุดละ 107.- บาท ขอรับเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ 5 ก.ค.54 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนธุรการ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ชั้น 1 อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0 28313429
        เปิดซองวันที่ 5 ก.ค.54 เวลา 11.05 น.


Tags:   


Web1