โรงเรียนตัวอย่าง โครงการอาหารกลางวัน

By TNA | 6 ต.ค. 2554 13:32 | 1921 views | View Comment

ยะลา 6 ต.ค. - โภชนาการในเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยเรียนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ไปชมตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จที่โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา ซึ่งน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารกลางวันให้กับนักเรียน.-สำนักข่าวไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร


Web1