การรับหีบบัตรเลือกตั้งที่ยโสธร เกิดปัญหาความวุ่นวาย

By TNA | 2 ก.ค. 2554 16:08 | 148 views | View Comment

2 ก.ค. - การรับหีบบัตรเลือกตั้ง ที่จังหวัดยโสธร เกิดปัญหาความวุ่นวาย หลังพบบัตรเลือกตั้งที่ประทับตราของ กกต.  ประจำเขต  3  ปะปนอยู่กับบัตรเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่  2

นายพงษ์เทพ  เพียรทำ  ผู้อำนวยการ กกต. ประจำเขตเลือกตั้งที่  2  ระบุว่า ได้รับแจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และได้หารือกับ กกต.ประจำเขต  2 แล้ว เห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่ ที่ประทับตรายางสับสนกับเขต  3  จึงมีบัตรเลือกตั้งปะปนกัน ทั้งนี้ ได้มีมติให้กรรมการประจำหน่วยที่รับบัตรเลือกตั้งผิดพลาด สามารถดำเนินการแก้ไขได้  แต่ให้ลงบันทึกในแบบ ส.ส.25 ว่าดำเนินการอะไรบ้าง เพื่อจะได้ไม่มีความผิดตามกฎหมาย

ส่วนที่จังหวัดสงขลา หน่วยเลือกตั้งหลายแห่ง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สร้างความสับสนให้ประชาชนที่เตรียมจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากมีการนำบอร์ดที่ติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต  4  ที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่  17 กรกฎาคม มาตั้งไว้ในหน่วยเลือกตั้งเดียวกับการเลือกตั้ง ส.ส.  อย่างไรก็ตาม ทาง กกต.จังหวัดสงขลาได้เข้าไปตรวจสอบ และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ก่อนจะเปิดหีบเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้

ขณะที่บรรยากาศการรับบัตร และหีบเลือกตั้ง เขต  1  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย หน่วยเลือกตั้งบนดอยสูง  และเส้นทางทุรกันดาร  ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง เชียงราย ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ไปรับหีบบัตร และอุปกรณ์การลงคะแนน โดย กกต.คาดว่าจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ  80. -สำนักข่าวไทย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร


Web1