มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรีกยประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง

By BID | 14 ม.ค. 2554 14:10 | 88 views | View Comment

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรีกยประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ขายแบบชุดละ 1,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  18 มกราคม 2554  ยื่นซองวันที่  26 มกราคม 2554  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โทร. 0-3426-1021-36  ต่อ 721
 


Tags:   


Web1