นิทานเวตาล

By VARIETY | 7 ก.ค. 2554 16:22 | 421 views | View Comment
 

นิทานเวตาล สุดยอดแห่งนิทานซ้อนนิทานในวรรณคดีสันสกฤต จำนวน  ๒๕  เรื่อง ที่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือ น.ม.ส. ทรงนิพนธ์เรียบเรียงไว้เพียง ๑๐ เรื่องในพากย์ไทย โดยได้ตีพิมพ์เป็นเล่มมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๖๑ จนถึงปัจจุบัน

ด้วยเหตุที่ว่าตัวละครเวตาลนั้นเป็นผีที่ฉลาดหลักแหลม แยบยล และทุกเรื่องนิทานที่เวตาลเล่านั้นแทรกคติธรรม มีคุณค่าในเชิงปรัชญาชีวิต จึงทำให้นิทานเวตาลได้รับความนิยม ยกย่อง และจัดเป็นอีก ๑ ใน ๑๐๐ เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน


ข้อมูลและภาพ แพรวสำนักพิมพ์ www.amarinpocketbook.com

 


Tags:   


Web1