มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

By BID | 26 ม.ค. 2554 14:34 | 100 views | View Comment

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1  หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบชุดละ  250,000  บาท ขอเอกสารถึงวันที่  3  กุมภาพันธ์ 2554  ยื่นซองวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2554  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โทร. 0-5526-7109
 


Tags:   


Web1