รพ.จุฬาภรณ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งฟรี วันมะเร็งโลก

By TNA | 4 ก.พ. 2554 12:43 | 331 views | View Comment

กรุงเทพฯ 4 ก.พ.- รพ.จุฬาภรณ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งให้กับประชาชนฟรี ในวันมะเร็งโลก เผยอัตราการป่วยโรคมะเร็งในไทยพบผู้ชายป่วยเป็นมะเร็งตับมากที่สุด ผู้หญิงป่วยด้วยมะเร็งเต้านมและปากมดลูก ชี้หากรับการรักษาตั้งแต่ระยะที่ 1 มีโอกาสหายได้ร้อยละ 90

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวภายหลังเปิดงานกิจกรรมวันมะเร็งโลก 2554 (World Cancer Day 2011) ว่า ในปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ทุกประเทศทั่วโลกเห็นความสำคัญของการป้องกันมะเร็งผิวหนัง ที่มีอันตรายมาจากแสงแดด เนื่องจากสภาพแวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลาย ทำให้โลกไม่มีเกราะป้องกันแสงแดด ประกอบมีมลพิษจำนวนมาก ทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และในชาติตะวันตกก็พบมะเร็งผิวหนังมากขึ้น ส่วนประเทศไทยพบมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก โดยชายไทยพบอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับมากที่สุด ส่วนหญิงพบมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ส่วนรายภาคที่พบอัตราการป่วยของมะเร็งตับมากที่สุดได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการป่วยเรื้อรังด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบี และการดื่มสุรา ซึ่งในปี 2553 ทาง รพ.จุฬาภรณ์ ได้ตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับ และไวรัสตับอักเสบบี เพื่อรับการรักษา สามารกคัดกรองได้ถึง 2,400 คน มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 และได้รับการรักษาแล้ว 12 คน 

ศ.นพ.พิทยภูมิ กล่าวถึงกิจกรรมวันมะเร็งโลกว่า ทาง รพ.จะให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งกับผู้ป่วยฟรี โดยผู้ป่วยสามารถเดินทางมาขอรับบริการได้ที่ รพ. ในคลินิกเฉพาะทาง  สำหรับการรักษาโรคมะเร็งนั้น ร้อยละ 40 หากสามารถรักษาหายขาดได้ หากพบมีอาการป่วย และได้รับการรักษาในเบื้องต้นในระยะที่ 1 ร้อยละ 90 สามารถหายได้ แต่หายป่วยถึงระยะที่ 4 มีโอกาสรักษาหายได้ร้อยละ 10 .-สำนักข่าวไทย
Web1