ดื่มน้ำ หรือจิบน้ำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า?

By VARIETY | 11 มี.ค. 2554 16:25 | 2778 views | View Comment

นอกจากคำว่า Drink ที่แปลว่าดื่มแล้ว เราสามารถใช้คำว่า อะไรได้อีก?

Sip / Take a sip
จิบ หรือการดื่มทีละนิด

ตัวอย่างประโยค
I take a sip of hot tea white I leisurely relax on my sofa.
ฉันจิบชาร้อนไปด้วยระหว่างกำลังพักผ่อนแบบสบายๆ บนโซฟาของฉัน
-------------------------------

Gulp/ Gulp down
การดื่มอึกใหญ่แบบกระดกแก้วให้เกลี้ยงไปเลย

ตัวอย่างประโยค
Tom Gulps down his cold drink because he is so thirsty.
ทอมดื่มน้ำอึกใหญ่ เพราะเขารู้สึกกระหายน้ำมาก
-------------------------------

สำนวน
Chug-a-lug การดื่มหรือกลืนของเหลวลงคอแบบรวดเดียว


ตัวอย่างประโยค
ทอมกระหายน้ำมาก และดื่มน้ำรวดเดียวจนหมดแก้ว 

ดาวน์โหลดเอกสาร
Tags:   


Web1