วัยรุ่นที่นิยมเที่ยวกลางคืนเกินครึ่งดื่มเหล้า เบียร์ รัชดา อาร์ซีเอแหล่งเที่ยว

By TNA | 24 เม.ย. 2554 10:42 | 817 views | View Comment

กรุงเทพฯ 24 เม.ย.- “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ลงพื้นที่สัมภาษณ์วัยรุ่นตามแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนยอดนิยม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 681 คน ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2554  พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 64.20 ออกไปเที่ยวกลางคืนอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 24.69 ระบุ อาทิตย์ละครั้ง ร้อยละ 9.88 แทบทุกวัน และร้อยละ 1.23 ระบุทุกวัน เพื่อนชวนเป็น“สาเหตุ”ที่ทำให้วัยรุ่นออกไปเที่ยวกลางคืน ร้อยละ 38.21 ไปร่วมฉลองงานเลี้ยง /สังสรรค์/ปาร์ตี้ ร้อยละ 23.58 บรรยากาศสนุกสนาน ครึกครื้น ร้อยละ 20.33 เหงา /ไม่มีอะไรทำ ร้อยละ 9.75 โดยเพื่อนสนิท เพื่อนที่ทำงานเป็นคนที่วัยรุ่นมักชวนไปด้วยถึงร้อยละ 85.23 ขณะที่ แฟน/คนรัก มีร้อยละ 10.14 “สถานที่” ที่วัยรุ่นนิยมออกไปเที่ยวกลางคืน คือ รัชดา ร้อยละ 32.48 อาร์ซีเอ ร้อยละ 25.80 ทองหล่อ-เอกมัย /สุขุมวิท ร้อยละ 20.97 ถนนข้าวสาร 10.68 ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เป็น“วัน-เวลา” ที่วัยรุ่นนิยมออกไปเที่ยวกลางคืนมากสุด ร้อยละ73.25 ส่วน “อาหาร -เครื่องดื่ม” ที่วัยรุ่นนิยมสั่งมาทาน คือ ของกินเล่น เช่น เหล้า เบียร์ ร้อยละ 58.70 ข้าวเกรียบ เฟรนช์ฟราย ถั่ว ร้อยละ 44.26 เครื่องดื่ม RTD  เช่น บาคาร์ดี้ สปาย ร้อยละ21.74 ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวกลางคืนของวัยรุ่นต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ  500-1,000 บาท ร้อยละ 53.09 จะดื่มเหล้าอย่างเดียว ร้อยละ40.74 ทั้งสูบบุหรี่และดื่มเหล้า มีเพียงร้อยละ 6.17 ที่ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้า ทั้งนี้“วัยรุ่น” ร้อยละ63.29 คิดว่าการเที่ยวกลางคืน เป็นการผ่อนคลาย บรรยากาศครึกครื้น สนุกสนาน /พบปะสังสรรค์เพื่อนฝูง รู้จักเพื่อนใหม่ ขณะที่ร้อยละ 23.17 ระบุสถานที่เที่ยวกลางคืนไม่ได้ปลอดภัยไปทุกแห่ง ต้องระมัดระวังตัว มีทั้งคนดีและไม่ดี.- สำนักข่าวไทย
Web1