บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ป.133 ก. (ใบตอบรับในประเทศ)

By BID | 4 พ.ค. 2554 15:23 | 503 views | View Comment

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ป.133 ก. (ใบตอบรับในประเทศ) จำนวน 20,000,000 แผ่น ขายแบบชุดละ 214.- บาท ขอรับเอกสารถึงวันที่ 23 พ.ค.54 ยื่นซอง 23 พ.ค.54 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจ้างพิมพ์ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ชั้น 1 อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 02  831  3422


Tags:   


Web1