ทบ.ดัดแปลงรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นรถพยาบาลสนามลำเลียงผู้ป่วยน้ำท่วม

By TNA | 18 ต.ค. 2554 13:38 | 431 views | View Comment

กรุงเทพฯ 18 ต.ค. - พ.อ.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว กรมแพทย์ทหารบก เปิดเผยว่า กองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเจ็บป่วยจากอุทกภัยน้ำท่วม และรับย้ายผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลทหารบกในแต่ละพื้นที่ จากปัญหาของการไม่สามารถขนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์น้ำท่วมได้

ในขณะนี้ กรมแพทย์ทหารบกได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยนำรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวน 2 คันมาดัดแปลงเป็น “รถพยาบาลสนามลำเลียงผู้ป่วย” โดยการนำเปลผู้ป่วยสนามมาติดตั้งพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่ที่รถพยาบาลไม่สามารถเข้าถึง โดยรถพยาบาลสนามลำเลียงผู้ป่วย สามารถลุยน้ำลึกได้ 1.2 เมตร มีเครื่องช่วยหายใจ ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยอาการหนักในระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยสามารถบรรทุกผู้ป่วยได้คราวละไม่เกิน 14 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยนอนอาการหนัก 2 ราย ผู้ป่วยนอนทั่วไป 4 ราย และผู้ป่วยนั่ง 8 ราย

ขณะนี้พร้อมให้การสนับสนุนแก่ส่วนต่าง ๆ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยขอรับการสนับสนุนผ่านศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) โดยขณะนี้รถพยาบาลสนามลำเลียงผู้ป่วยพร้อมปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  1 คัน และอีก 1 คันอยู่ที่ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1  อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถทั้ง 2 คันได้นำออกมาใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งกรมแพทย์ทหารบกได้คิดค้นดัดแปลงและนำสิ่งที่หน่วยมีอยู่แล้วนำมาพัฒนาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี.-สำนักข่าวไทย
Web1