อย.ตรวจอาหารปลอดภัยรับตรุษจีนที่ตลาดยิ่งเจริญ

By TNA | 19 ม.ค. 2555 11:09 | 254 views | View Comment

อย. 19 ม.ค.- ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงผลการนำเจ้าหน้าที่ อย. และรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit) ลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย และตรวจสอบอาหารเพื่อหาสารอันตรายที่อาจปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ ฟอร์มาลิน บอแรกซ์ สารกันรา หรือกรดซาลิซิลิค และสารฟอกขาว โดยเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนจำนวน 15 รายการ รวม 39 ตัวอย่าง ได้แก่ เนื้อไก่ หมูบดผักกาดดองเปรี้ยว หน่อไม้ดองขาว ลูกชิ้น ถั่วงอก ขิงซอย ฯ ผลการตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารอันตราย แต่อย่างใด ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2555 อย. ได้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบหาสารปนเปื้อน 4 ชนิดดังกล่าว

และสารฆ่าแมลง ในผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายตามตลาดนัด ตลาดสด และซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 24 แห่ง เก็บตัวอย่างอาหาร เช่น อาหารทะเล ลูกชิ้น ผักดอง ถั่วงอก ผัก และผลไม้ ฯ รวม 840 ตัวอย่าง ขณะนี้ทราบผลการตรวจวิเคราะห์แล้ว จำนวน 270 ตัวอย่าง พบเพียงสารฆ่าแมลงในเม็ดพริกไทย 1 ตัวอย่างเท่านั้น สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารที่เหลือ หากพบการปนเปื้อนสารอันตราย อย. จะแจ้งให้ผู้บริโภคทราบต่อไป.-สำนักข่าวไทย
Web1