“เรืองไกร” ยกคำพิพากษาศาลปกครอง-ศาล รธน. ล้ม ส.ว.สรรหา

By TNA | 30 ม.ค. 2555 16:20 | 356 views | View Comment

กรุงเทพฯ 30 ม.ค.- นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา เปิดเผยว่า ได้ยื่นคำร้องคัดค้านผลการสรรหา ส.ว.เพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยแนบสำเนาคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 724/2554 วันที่ 21 ธ.ค.2554 และสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 51/2554 วันที่ 28 ธ.ค.2554 ซึ่งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวพิเคราะห์ว่า ผู้ร้องสอด คือ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ สตง.  เป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ในระหว่างที่ยังไม่มี คตง.ด้วย ขณะที่ เคยมีคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขแดงที่ 1679/2553 วันที่ 19 ต.ค.2553 ต่อกรณีดังกล่าวไว้เช่นกัน แต่คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สนใจ กลับกระทำตามอำเภอใจ กีดกันไม่ออกหนังสือเชิญรองผู้ว่าฯ สตง. เข้าไปเป็นกรรมการสรรหาฯ ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 113 บัญญัติ

“ดังนั้น กระบวนการสรรหา ส.ว. จึงมีลักษณะที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวเห็นได้ชัดว่า สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กกต.สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้ตามหลักนิติธรรม ว่ากระบวนการสรรหา ส.ว.ที่ผ่านมา เป็นโมฆะหรือไม่ คงไม่มีเหตุผลใด ที่จะไม่รับฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุด และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ” นายเรืองไกร กล่าว

ขณะที่ นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ  กล่าวถึงกรณีที่ นายเรืองไกร ยื่นร้องคัดค้านผลการสรรหา ส.ว.สรรหา ว่า ขณะนี้ กกต.พิจารณาคำร้องคัดค้านของ นายเรืองไกร และบุคคลอื่นที่ยื่นร้องคัดค้านเรื่องเดียวกันไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่พิจารณายกคำร้อง  ส่วนเรื่องที่ยังคงค้างการพิจารณา  ยังอยู่ในขั้นตอนที่คณะอนุกรรมการระหว่างสอบสวน ซึ่งคาดว่าจะเร่งดำเนินให้แล้วเสร็จในระยะ 1 ปี หลังจากการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ซึ่งจะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้.- สำนักข่าวไทย
 
Web1