โพลชี้ 6 เดือนผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์เด่น "ขึ้นเงินเดือน-ปราบยา"

By TNA | 3 ก.พ. 2555 11:22 | 448 views | View Comment

กรุงเทพฯ 3 ก.พ.- สวนดุสิตโพล ทำผลสำรวจเปรียบเทียบผลงานระหว่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และรัฐบาลอภิสิทธิ์

ทั้งนี้ หลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ บริหารประเทศมาเป็นเวลา 6 เดือน สวนดุสิตโพลได้สะท้อนความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบด้านผลงานโดยสำรวจความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ช่วงวันที่ 28 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่า ผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ดีกว่า ได้แก่ การขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี ขึ้นค่าแรง 300 บาท การปราบปรามยาเสพติด และการค้าการลงทุน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ส่วนผลงานที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์แย่กว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์คือการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี น้ำมันแพง และการประกันราคาข้าว ส่วนที่ทั้ง 2 รัฐบาลดีพอๆ กัน ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นนโยบายสนับสนุนการศึกษา การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ประชาชนในภาพรวม และนโยบายน้ำไฟฟรี รถเมล์ฟรี และผลงานของ 2 รัฐบาล ที่เข้าข่ายแย่พอกัน คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาภาคใต้ และการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น.-สำนักข่าวไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร


Web1