รมว.มหาดไทยตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคม

By TNA | 3 ก.พ. 2555 17:40 | 433 views | View Comment

มหาดไทย 3 ก.พ.- รมว.มหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติพิเศษ ประสานการทำงานร่วมกับ ตร.-ป.ป.ส.ในการจัดระเบียบสังคม ย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายหากมีการกระทำผิด

นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนในการรับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กรณีสถานบันเทิงปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการโดยไม่ตรวจบัตร และมีเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปีในชุดเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเข้าใช้บริการ รวมทั้งปัญหาการจำหน่ายสุราให้กับเด็กและเยาวชนรอบ ๆ สถานศึกษา หลังตรวจสอบพบว่าปัจจุบันมีร้านจำหน่ายสุราเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากไม่รีบเข้าไปจัดระเบียบอาจกลายเป็นแหล่งมั่วสุ่มจนก่อให้เกิดปัญหาสังคม อุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ตามมา

นายไพวงษ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ เพราะถือเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ต้องจัดระเบียบสังคมและดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบสังคม (สถานบริการสีขาว) ไปสู่การปฏิบัติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติพิเศษ กระทรวงมหาดไทย มีคณะที่ปรึกษาประกอบด้วยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการ มีรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธาน และผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่สุ่มตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานบริการที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่คาดว่าจะเป็นแหล่งมั่วสุ่มของเด็กและเยาวชน หากพบการกระทำผิดตามกฎหมายให้ดำเนินคดีตามที่ระเบียบและกฎหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

นายไพวงษ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองเพื่อทำหน้าที่หาข่าวเกี่ยวกับสถานบริการที่เป็นแหล่งมั่วสุ่มของเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และสถานบริการที่เป็นแหล่งมั่วสุ่มเกี่ยวกับยาเสพติด การเปิด-ปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจสถานบริการ โดยในการปฏิบัติงานจะแบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็น 5 ชุด สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในการปิดล้อมตรวจค้น และได้กำหนดแผนออกสุ่มตรวจสถานบริการ โดยไม่แจ้งวันและเวลาให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ จะดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป. -สำนักข่าวไทย
Web1