จัดโครงการ “Are You 20?” ตรวจบัตรประชาชนก่อนซื้อเหล้า เริ่ม 9 มี.ค.นี้

By TNA | 8 ก.พ. 2555 16:14 | 228 views | View Comment

กรุงเทพฯ 8 ก.พ. - 3 องค์กรจับมือจัดโครงการ “Are You  20?”  ตรวจบัตรประชาชนก่อนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่ม  9  มี.ค.ตั้งเป้าลดอัตราการขายในกลุ่มอายุต่ำกว่า  20 ปี เป็น 0 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี  2556 
     
นายโอฬาร  โชว์วิวัฒนา  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า  มูลนิธิแก้ไขปัญหาฯ จับมือสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดโครงการ  “Are You  20?”  ตรวจบัตรประชาชนก่อนซื้อเครื่องดื่นแอลกอฮอล์ ณ จุดค้าปลีก ตั้งเป้าลดอัตราการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มอายุต่ำกว่า  20 ปี เป็น  0  เปอร์เซ็นต์ ภายในปี  2555-2556  ทั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันรณรงค์จริงจัง โดยไม่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์โดยตรง แม้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  ระบุห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า  20  ปี แต่วัฒนธรรมการซื้อขายยังไม่เข้มงวดพอ

การรณรงค์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9  มีนาคมนี้ โดยจะอบรมพนักงานขายของร้านค้าปลีกสังกัดสมาคมค้าปลีก เช่น ห้างเทสโก้โลตัส บิ๊กซี  ท็อปส์ และแมคโคร ให้ตรวจบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ก่อนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้ง พร้อมติดตั้งป้ายเตือนการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ จุดขายอย่างชัดเจน  และต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์
   
ด้านนางศรีศักดิ์  ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดเผยถึงภาพรวมปัญหาของเยาวชนไทย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า จากการลงพื้นที่รอบสถานบันการศึกษา เพื่อสำรวจสถานบันเทิง และร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน กทม. และปริมณฑลปี 2555  พบว่า มีร้านค้าจำนวน   65   ร้าน จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่มีการตรวจบัตรประชาชน หรือใบขับขี่  สอดคล้องกับข้อมูลระดับนานาชาติ ที่ว่าคนไทยดื่มเหล้าเป็นอันดับ  3  ของเอเชีย และเป็นอันดับที่  5  ของโลก  ขณะที่มีร้านค้า  530,000 ร้านทั่วประเทศได้รับใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เยาวชนและคนไทยมีการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายมาก.-สำนักข่าวไทย
 
Web1