โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรียกประกวดราคา ขายพัสดุ

By BID | 12 มิ.ย. 2555 21:41 | 93 views | View Comment

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรียกประกวดราคา ขายพัสดุ รายการ Packing  Grid ที่ใช้แล้ว จำนวน 14,00 EA  (น้ำหนัก 35,000 กิโลกรัม) โดยจำหน่ายแบบเหมากอง ราคาขายแบบชุดละ 500.- บาท ขอรับเอกสารถึงวันที่ 26 มิ.ย.55  ยื่นซอง 27 มิ.ย.55 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หรือที่แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุและจัดหา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร. 054 252858 หรือ 02 436 3171, 02 4360355


Tags:   


Web1