ชาวสวนยางกระบี่ขายหมากตากแห้งหารายได้เสริม

By TNA | 25 พ.ค. 2555 18:09 | 653 views | View Comment

กระบี่ 25 พ.ค.-ชาวสวนยางพารา ที่จังหวัดกระบี่ ไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่า โดยหาอาชีพเสริมด้วยซื้อหมากมาตากแห้งเพิ่มรายได้

ช่วงเวลาว่างหลังจากออกกรีดยางแล้ว ชาวบ้านบ้านปากน้ำ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่จะออกตระเวนซื้อหมากตามหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง นำมาผ่าเอาเฉพาะเนื้อ ทิ้งตากแดดให้แห้ง เพียง 3 ชั่วโมง ก็เก็บขายได้แล้ว ซึ่งพบว่าสามารถสร้างรายได้ให้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ตกวันละ 500-1,000 บาท

ชาวบ้านบ้านดอนกลางทุ่ง ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ต่างหันมาทำนาบัวกันจำนวนไม่น้อย โดยแบ่งเอาพื้นที่นาบางส่วนมาทำ เนื่องจากช่วงนี้ราคากำลังดี ได้ถึงดอกละ 3 บาท และจะยิ่งได้ราคาดีเมื่อใกล้เทศกาลสำคัญ จนบางครั้งยังไม่พอขาย

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ใน จ.ระนอง จัดหลักสูตรการกรีดยาง โดยนำผู้เชี่ยวชาญมาให้ทั้งความรู้ด้านวิชาการ และการปฏิบัติจริง เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ แม้จะทำสวนยางมาเป็นอาชีพก็จริง แต่ยังขาดความรู้ในเรื่องวิธีการกรีดยางที่ถูกวิธีอยู่มาก ทำให้ผลผลิตตกต่ำ อายุการกรีดยางสั้นลง ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก

ส่วนที่ จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ซึ่งประชาชนสามารถมาขอคำปรึกษา แนะนำทั้งในเรื่องปศุสัตว์ ประมง พืช ดิน ปุ๋ย และบัญชีฟาร์มได้ โอกาสนี้ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดยังมอบข้าวพันธุ์ดี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก ในบริเวณสวนจิตลดา พระราชวังดุสิต และร่วมในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปปลูกในแปลงนาของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย.-สำนักข่าวไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร


Web1