เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

By BID | 26 ก.ค. 2555 16:47 | 154 views | View Comment

 เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์เมตร ขนาด 6  ตัน  6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน  1 คัน ขายแบบชุดละ 2,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  31 ก.ค.55 ยื่นซองวันที่  10 ส.ค.55  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่   กองคลัง โทร.0-3853-1553-4
 


Tags:   

Web1