มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมกลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

By BID | 6 ก.ค. 2555 20:33 | 161 views | View Comment

  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมกลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จำนวน  2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
        1.โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด
        2.โต๊ะจัดเลี้ยงพร้อมเก้าอี้ จำนวน  1 ชุด
ขายแบบชุดละ 4,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  10 ก.ค.55  ยื่นซองวันที่  18 ก.ค.55  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง โทร.0-5526-7052
 


Tags:   

Web1