โครงการพระราชดำริหญ้าแฝก

By TNA | 10 ก.ค. 2555 19:48 | 320 views | View Comment

10 ก.ค. - ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม สืบเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี เป็นที่แรกที่มีการทดลองปลูกหญ้าแฝก เพื่อใช้ปรับสภาพที่ดินเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ และเพาะพันธุ์หญ้าแฝกแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้วย. - สำนักข่าวไทย
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Web1