องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรียกประกวดราคาซื้อสารจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง-ฟางข้าว

By BID | 10 ส.ค. 2555 15:53 | 314 views | View Comment

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรียกประกวดราคาซื้อสารจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง-ฟางข้าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  10,200 ไร่ ขายแบบชุดละ 500 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  17 ส.ค.55 ยื่นซองวันที่  28 ส.ค.55  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร.0-3651-1721
 


Tags:   

Web1