กรมธนารักษ์จับมือ ปตท.ใช้ที่ราชพัสดุในเขต กทม. ตั้งปั๊มก๊าซเอ็นจีวี

By TNA | 6 ก.ย. 2555 16:27 | 360 views | View Comment

กรุงเทพฯ 6 ก.ย.- นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เนื่องจากนโยบายรัฐบาลด้านพลังงานที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานด้วยการส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในภาคการขนส่งเพื่อทดแทนการใช้พลังงานน้ำมันซึ่งมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุยินยอมให้กรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครอง แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านพลังงานมาพัฒนาเป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยให้กรมธนารักษ์ประสานกับส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  กรมธนารักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยกรมธนารักษ์ให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เช่าที่ราชพัสดุสำหรับเป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ซึ่งการขยายจำนวนสถานีบริการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และช่วยแก้ปัญหาความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในแต่ละสถานี

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์และ ปตท.ได้ร่วมกันพิจารณาที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความเหมาะสมในการตั้งสถานีบริการฯ เบื้องต้น จำนวน 4  แปลง  1. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0475 (บางส่วน) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2-0-49 ไร่  2. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1044 (บางส่วน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 5-0-0 ไร่ อยู่ในการครอบครองใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาที่ดินชายทะเล เขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน  3.ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1905 (บางส่วน) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 3-2-0 ไร่  อยู่ในการครอบครองใช้ประโยชน์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 15 กรมสรรพากร  4. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0493 (บางส่วน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 3-0-0 ไร่ เป็นต้น.- สำนักข่าวไทย
 Web1