ก.ค.ศ. อนุมัติ รางวัลจากคุรุสภา “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ใช้เลื่อนวิทยฐานะ

By TNA | 13 ก.ย. 2555 16:43 | 1173 views | View Comment

โรงแรมแอมบาสเดอร์  13 ก.ย. –นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2555 ว่าเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ เปิดเวทีให้บุคลากรที่มีศักยภาพมาแลกเปลี่ยนความรู้  ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปีนี้มีผู้ร่วมงานถึง 1,300 คน และนำเสนอผลงานกว่า 80 รายการ ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของคุรุสภาเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองรางวัลจากโครงการ  “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” และรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา”  สามารถนำมาประกอบการพิจารณาคุณสมบัติการ เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในงานได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพ และผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เช่น  ผลิตภัณฑ์โครงงานวิทยาศาตร์ ของโรงเรียนเทศบาล 2   วัดโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอการสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ซึ่งน้ำมันมะพร้าวเป็นที่ทราบกันดีในเรื่องสรรพคุณรอบด้าน  กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด หรือโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา จังหวัดลำปาง  เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล และโรงเรียนทำมาหากินเพื่อความพออยู่พอกินที่ยั่งยืน มีกิจกรรมภายในโรงเรียนที่หลากหลาย ทั้งการทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ การทำนาโดยวิธีโยนกล้า เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งข้าวแต๋น ข้าวกล้องงอก และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ทำจากสมุนไพร เป็นต้น  สำหรับงานประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้วและในปีหน้าจะเน้นการจัดงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558. -สำนักข่าวไทย
 Web1