เลขาฯ ป.ป.ส.พอใจแผนป้องกัน-ปราบปรามยาเสพติดปีที่ผ่านมา

By TNA | 18 ก.ย. 2555 13:32 | 354 views | View Comment

กรุงเทพ 18 ก.ย. - พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานครบ 1 ปี วาระแห่งชาติ เอาชนะยาเสพติด ว่า พอใจภาพรวมการปฏิบัติการตาม 7 แผนงานหลัก โดยปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้ารับการบำบัด 400,000 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 500,000 คน ยึดทรัพย์ได้ 4,000 ราย รวมจำนวนทรัพย์สิน 1,600 กว่าล้านบาท จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 8,000 ราย จำนวนทรัพย์สิน 1,600 ล้านบาท รวมถึงราคายาเสพติดตามแนวชายแดนมีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าแผนสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องนำแผนปฏิบัติการทั้งหมดมาทบทวนเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และกำหนดเป็นทิศทางยุทธศาสตร์ในปี 2556 ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (19 ก.ย.) จะมีการนำเสนอสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงเสวนาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม 1 ปี โดยมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน.- สำนักข่าวไทยWeb1