"ศ.ระพี" ชี้ปัญหาการศึกษาต้องแก้ที่ครู-ย้ำสอนจากจิตวิญญาณ-ไม่ทิ้งภูมิปัญญา

By TNA | 27 ก.ย. 2555 14:20 | 245 views | View Comment

กรุงเทพฯ 27 ก.ย. - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก และองค์กรอื่น ๆ ร่วมกันจัดงาน ปาฐกถา 90 ปี ศ.ระพี สาคริก ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาไทย กับรากฐานของปัญหา"

ศ.ระพี กล่าวตอนหนึ่งว่า การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันมองว่าปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่บุคลากร โดยเฉพาะครู บุคลากร รวมถึงผู้บริหารด้านการศึกษา ที่จะต้องรู้จริง มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และไม่ยัดเยียดความรู้ให้กับลูกศิษย์ เป็นการเรียนการสอนที่มาจากจิตวิญญาณของความเป็นครู และคิดนอกกรอบ เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว นำองค์ความรู้จากภายนอกมาให้ศิษย์ด้วย ไม่ยึดติดกับสถาบัน การสอนที่ไม่มีความเป็นครูอาจจะเป็นการทำลายเด็ก ผลตอบแทนของครู นอกจากเงินเดือนแล้ว ที่สำคัญยังมีความสุขและความรู้ที่ติดตัวตลอดไป การพัฒนาการศึกษาไทย ควรให้หวนกลับไปสู่ภูมิปัญญาชาวบ้าน อันเป็นความรู้ที่แท้จริงจากชีวิตจริง เป็นรากเหง้าของการศึกษา ไม่ใช่แต่เปิดหลักสูตรสอนมากมาย แต่ไม่ได้เข้าถึงรากของภูมิปัญญาที่ใช้ได้จริง ทั้งนี้ การศึกษาที่แท้จริงจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ทุกวันนี้หลายคนก็เรียนเพียงเพื่อจบหลักสูตร หรือหลงไปกับสิ่งที่ใหญ่เกินตัว ละเลยเรื่องเล็ก ๆ

ศ.ระพี ยังฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ตั้งใจในการศึกษา อย่าคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ ขอเพียงมุ่งมั่นตั้งใจก็จะมีความเชี่ยวชาญในวิชาการต่าง ๆ ได้.-สำนักข่าวไทยWeb1