อ.ก.พ.สธ.ยืนตามคำสั่งกรรมการสอบฯ ไล่ออก 2 ขรก.ลักลอบซูโดฯ ออกจาก รพ.

By TNA | 27 ก.ย. 2555 15:57 | 331 views | View Comment

สธ.27 ก.ย.- อกพ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมติไล่ออกข้าราชการ 2 ราย กรณียาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนหายจากโรงพยาบาล  ตามคำสั่งคณะกรรมการสอบสวนวินัย พบผิดวินัยอย่างร้ายแรง คือ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน รพ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และเภสัชกรชำนาญการ รพ.ฮอด จ.เชียงใหม่
 
นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม (อ.ก.พ.) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีการสอบสวนวินัยข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการหายไปของยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน ว่า ที่ประชุม มีการพิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรงกับข้าราชการ 2 คน คือ 1.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ว พบว่าเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็นผู้ที่ทำให้ยาสูญหายออกไปจากโรงพยาบาลจริง และ2.เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลฮอด จ.เชียงใหม่ มีการนำยาออกไปจากโรงพยาบาลถือเป็นการทุจริต ทั้ง 2 ราย เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ   
 
นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นั้น ในกรณีที่เป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษลงมา การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดต้นสังกัด โดยในกรณีร้ายแรง จะเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด (อ.ก.พ. จังหวัด) พิจารณา และผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งลงโทษ ตามมติ อ.ก.พ.จังหวัด แต่หากเป็นกรณีไม่ร้ายแรง ผู้ว่ามีอำนาจสั่งลงโทษได้ทันที โดยไม่ต้องเข้า อ.ก.พ. จังหวัด แต่หากเป็นกรณีที่มีข้าราชการระดับเชี่ยวชาญเกี่ยวข้อง จะอยู่ในอำนาจ ของปลัดกระทรวงในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยอำนาจในการลงโทษผู้กระทำผิด แบ่งเป็น 2 กรณี คือกรณีไม่ร้ายแรง จะเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอ และกรณีร้ายแรง ซึ่งต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณา และปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งลงโทษ ตามมติของ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
ทั้งนี้ การพิจารณาโทษทางวินัยทุกกรณี จะนำเข้าสู่ที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสำนวนว่าการลงโทษเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายหรือไม่ต่อไป  ถือเป็นขั้นสูงสุด ก่อนรายงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  เพื่อทราบและประโยชน์อื่น ๆ เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ. -สำนักข่าวไทย
 
 Web1